Сайт м. Бердичева
Культура
Бердичівські школи естетичного виховання


          Бердичівська художня школа та Бердичівська музична школа – позашкільні навчальні заходи освіти в сфері культури, надають загальну базову мистецьку освіту. Педагоги розвивають у дітей творчі здібності, підтримують обдарування, формують навички самоосвіти, виховують загальнолюдські моральні якості, естетичний смак, створюють умови для гармонійного розвитку.
          Вступ до шкіл здійснюється на конкурсній основі.
          Навчально-виховний процес організовано у відповідності до типових навчальних планів та програм, затверджених Міністерством культури України, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням віку, психологічних особливостей, стану здоров’я.
          Навчання проходить в дві зміни. Основною формою навчально-виховної роботи є індивідуальні та групові уроки, що створює умови для творчого, інтелектуального, духовного розвитку, сприяє професійному самовизначенню.
          Випускникам шкіл естетичного виховання, які в установленому порядку склали випускні іспити, видається документ про позашкільну освіту. Зразки цих документів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Випускники мають змогу продовжити навчання в середніх та вищих навчальних закладах.
          Відповідно до п. 3.20. Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001р. № 523 (із змінами), навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

Бердичівська художня школа

          У школі викладаються такі напрямки:
                    - малюнок
                    - живопис
                    - композиція
                    - історія мистецтва
                    - скульптура.
          Навчальні програми розраховані на 5 років.
          У школі діє 16-ть основних класів, де навчається 250 учнів, ще 60 учнів навчається в госпрозрахункових групах. Наповнюваність груп 10-15 учнів.
          Щомісячна оплата навчання становить 110,00 гривень.
          Прийом заяв від батьків дітей, або осіб, які їх замінюють, або особисто від повнолітніх здійснюється протягом року до 31 травня. До заяви додається довідка медичного закладу про відсутність відповідних протипоказань та копія свідоцтва про народження (паспорт).
          У червні вступники складають іспити:
          - іспит з рисунку (натюрморт з 2-х нескладних за формою предметів). Під час оцінювання звертається увага на компоновку предметів на заданому форматі, побудову предметів, передачу матеріальності та фактури;
          - іспит з композиції (дві теми на вибір, які оголошуються перед іспитом). Під час оцінювання звертається увага на творчий підхід до заданої теми та її розкриття, гармонійна взаємодія частин композиції, виділення головного, відображення теми кольором.
          Екзаменаційні роботи перевіряються членами педагогічної ради. Для оцінювання рівня виконаних робіт на вступних іспитах використовується 12-бальна система. Екзаменаційні роботи з виставленими оцінками та підписами екзаменаторів не рецензуються і не повертаються вступникам, а зберігаються в школі протягом 3-х років.
Оцінки переносяться у відомість та оголошуються батьками протягом тижня після екзаменів. Перескладання іспитів не допускається.
          За результатами іспиту формуються основні і групи самоокупності.

Бердичівська музична школа

          Школа має сім методичних відділів:
          - фортепіанний
          - відділ струнно-смичкових інструментів
          - відділ народних інструментів
          - відділ струнних народних інструментів
          - відділ духових та ударних інструментів
          - відділ вокально-хорових дисціплін
          - відділ музично-теоретичних дисциплін
          Термін навчання у школі - 6 та 8 років.
          У школі діють творчі колективи учнів та викладачів: хор молодших класів, хор старших класів, оркестр духових інструментів, естрадно-симфонічний оркестр, ансамблі акордеоністів, баяністів, народних інструментів, скрипалів молодших класів та скрипалів старших класів, ансамбль викладачів народних інструментів.
          Контингент учнів складає 450 учнів, ще 30 учнів навчається в групі самоокупності.
          Плата за навчання становить:
          - вокал, фортепіано, синтезатор, гітара – 120,00 грн.;
          - акордеон, скрипка, альт, віолончель, духові та ударні інструменти – 100,00 грн.;
          - домра, баян, бандура – 80,00 грн.
          Прийом учнів до закладу здійснюється на конкурсній основі на підставі заяв батьків, або осіб, які їх замінюють. Заяви приймаються протягом року. До заяви надається копія свідоцтва про народження та довідка медичного закладу (за потребою). Порядок і строки вступних іспитів визначаються педагогічною радою закладу та затверджуються відповідним наказом. Як правило іспити відбуваються щороку в червні та в серпні. Мета вступного іспиту – перевірити музичні дані, слух, почуття ритму. Вступнику потрібно:
          - заспівати пісню
          - повторити ритмічний малюнок
          - голосом відтворити зіграний екзаменатором мотив.
          Перескладання іспитів не допускається.
          Перед початком іспитів для кожного вступника проводиться 3 індивідуальні консультації.
          Результати оцінювання вступного іспиту відображаються в книзі протоколів вступних іспитів та оголошуються батькам напередодні навчального року.
          Відповідно до Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001р. № 523 (із змінами), на підставі проведених вступних іспитів наказом директора вступники зараховуються в списки основних учнів школи з 1 вересня. Також відповідним наказом формується група самоокупності.
Офіційна сторінка м. Бердичева
Redesign by MMD

© Бердичів - 2013 Всі права захищено.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать БМР та охороняються законом України
"Про авторське право і суміжні права".
При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.